ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ ಇ-ಮೇಲ್ ಫೋಟೋ
1 ನೀತು ಡಿ ಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 08192-232008 itstaff_ulb_davanagere@yahoo.com  

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.