ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1  ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ವಸೂಲಾತಿ ವಿವರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image45 ಕೆಬಿ

 

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.