ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೈಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image79.6ಕೆಬಿ

 

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.