ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಯುಡಿಡಿ14 ಟಿಟಿಪಿ 2017(ಪಿ-4)2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 30.10.2017 ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೊಡಲ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಬೈಲಾ 30.10.2017 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 2.5 ಎಮ್ ಬಿ ---
2 ಸಂಖ್ಯೆ:ಯುಡಿಡಿ 28 ಎಮ್ಎಲ್ಆರ್ 2019 ದಿನಾಂಕ 12-03-2019 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ  ನೇಮಕಾತಿ  ಅಧಿಸೂಚನೆ. 12.03.2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image560.2ಕೆಬಿ ---
3 ಯುಡಿಡಿ 1107 ಎಮ್.ಎಲ್.ಯು2015, ದಿನಾಂಕ:06.06.2019 ಅಧಿಸೂಚನೆ 06.06.2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 462ಕೆಬಿ ---
4 ಯುಡಿಡಿ 67ಎಮ್.ಎಲ್.ಆರ್2018(3)ದಿನಾಂಕ:10.08.2018 ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 10.08.2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image189.5ಕೆಬಿ ---
5          

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.