ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ನಂ.ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ / ಸಿ / ಸಿಎಒ-ಎಸ್ / 4058 / 2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08: 01.2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ 30-01-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image3 ಎಮ್ ಬಿ ------
2 ಯುಡಿಡಿ31ಎಂಎಲಆರ್2019 22 ನೇ ಅವಧಿಯ ನಿಗಮದ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಉಪ-ಮಹಾಪೌರರ ಮೀಸಲಾತಿ 26-12-2019  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image318 ಕೆ ಬಿ ------
           
           
           

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.