ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 54.3 ಕೆಬಿ
2 ಜಲನಿಧಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 59.6 ಕೆಬಿ
3 ವ್ಯಾಪಾರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 71.4 ಕೆಬಿ

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.