ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1

ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು

21-11-2019  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image40.5ಕೆಬಿ

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.